Kısaca Bilgi

yapı

yapı
1

Coğrafya : Kayaçların ve onların oluşturdukları katmanlarında yerkabuğu içindeki düzeni, durumu.

2

Fiziksel Kimya : Öğecik ile özdeciklerin, eksicik ya da öğeciklerden oluşma biçimi.

3

Gramer : Belli bir dilin bölümlerini birbirine bağlayan ilişkiler bütünü. Söz gelişi, Türkçenin ses yapısı, seslerin birbiri ile ilişkilerine, şekil yapısı da ek ve köklerin karşılıklı ilişkilerine bağlı bir sistem, bir bütündür.

4

Güzel Sanatlar : (Mimarlık) Genel olarak dülger ve duvarcıların birlikte yaptıkları örek.

5

Kent Bilimi : Duvarlar ya da sütunlar üstüne oturtulmuş bir çatısı bulunan, insanların, hayvanların ve malların barınması ya da başka gereksinmeleri karşılamaları amacıyla yapılmış; bir yapıtasarcılık ürünü.

6

Kimya : Her tür dizge, bileşik, molekül, atom ve çekirdekten bir araya gelen nesne ya da parçaların birbirine göre oluşturdukları düzenlenim.

7

Mantık : Boş olmayan bir küme ile alanları bu küme içinde olan belli bağıntılardan oluşan dizge.

8

Metal Bilim : Metabilimde, genellikle içyapı yerine ve ona özdeş olarak kullanılan terim.

9

Metal Bilim : Belirli bir düzen içinde yapılmış olan.

10

Ruh Bilimi : Canlı bir varlığın ruh ve beden özellikleri bütünlüğünün özellikle kalıtımla ilgili olan yönleri.

11

Toplum Bilimi : Parçaları ve öğeleri arasında yasalılık, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge ya da bütün.

12

Teknoloji : 3- construction, 4- making

13

Teknoloji : genel uygulayım: a. Bir bütünü oluşturan parçaların düzenlenimi. b. Yapılış, kuruluş, oluş, yaratış; bunların biçimi. 2. a. fizik, kimya: Öğecik ve özdeciklerin, eksiciklerden, öğeciklerden oluşma biçimi. b. metalbilim: 1. Genellikle içyapı yerine ve ona özdeş olarak kullanılan terim. 2. Belirli bir düzen içinde yapılmış olan ürün, yapım vb. c. yerbilim: Kayaç kütlelerinin kıvrılma, kırılma gibi biçim değiştirme olayları ve iç itim sonucu birbiriyle ilgili durumları.

14

Teknoloji : mimarlık, bayındırlık: Barınmak, çalışmak ya da başka bir amaçla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık, bayındırlık yapıtı. 4. işleyim: a. Yapma, oluşturma. b. bk. yapım.

15

Jeoloji : Kayaç kütlelerinin kıvrılma, kırılma gibi biçim değiştirme olayları ve iç itim sonucu birbirleriyle ilgili durumları.

16

Zanaat : Duvar. (*Tavşanlı -Kütahya)

17

İstatistik : Bir örnekbiçimi oluşturan değişkenler arasındaki bağıntının örüntüsü. Etken çözümlemesinde yapı, değişkenler ve ortak etkenler arasındaki bağıntının örüntüsüdür. Her değişken ortak etkenlerin tümüne bağlı değilse yapı yalındır.

18

Ad : Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.

19

Ad : Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.

20

Ad : Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: Kırıkkale yapısı bir tabanca.

21

Ad : Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür

22

Ad : Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: Dil yapısı. Cümle yapısı.

23

Ad, Felsefe : Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.

24

Ad, Toplum Bilimi : Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

25

Gramer : Yelkenli, kayık.

26

Gramer : Bal peteği.

27

Gramer : Evin çatısı.

Kaynak : YasinKa.Net/yapı

alan isminin anlamı algısal yapı nedir amaç tanımı ana yapı tanımı aşırı ısınmış yapı aşırı yaşlanmış yapı atom anlamı ayrık yapı düzeni bağım anlamı bağıntı ne demek bağla nedir bağlar tanımı bağlayan anlamı bağlı ne demek barın nedir başka tanımı bayındır ne demek bayındırlık anlamı beden ne demek bedensel yapı sınıflaması belirli nedir belli tanımı bırakılmış yapı biçim anlamı biçim değiştirme bileşik ne demek bir küme nedir birbiçimli yapı birbir tanımı birbiri anlamı birlikte ne demek bitişik yapı nedir bitişik yapı düzeni bölüm tanımı bünye anlamı bütün ne demek canlı nedir cümle tanımı çekirdekçik benzeri yapı çekirdeksel yapı çevrel yapı anlamı çokbarklı yapı ne demek çokyapımlı yapı dallantılı yapı değil nedir değiş tanımı değişken anlamı değiştirme ne demek depreme dayanıklı yapı direksi yapı nedir dizge tanımı dizimsel yapı anlamı dördüncül yapı ne demek dramatik yapı nedir durağan tanımı durum anlamı duvar ne demek dülger nedir düzen tanımı düzgülü yapı anlamı düzlek yapı ne demek eğik yapı nedir eğreti yapı tanımı eksi anlamı eksicik ne demek eser nedir eseri nedir eş yapı tanımı etken anlamı etkin yapı kuramı etkin yapı teorisi evin isminin anlamı ferritli yapı ne demek finansal yapı nedir fizik tanımı fiziksel yapı kaydı geçici yapı anlamı gelen ne demek genel nedir genellikle tanımı getirme anlamı gibi ne demek göre nedir gövde özekli yapı hayvan tanımı iç itim anlamı için ne demek içinde nedir içözekli küpsel yapı içyapı tanımı iğnemsi yapı anlamı ikili ekonomik yapı ikili iktisadi yapı ikili iktisadi yapı kuramları ikili yapı ne demek ikili yapı kuramları ikincil yapı nedir ilgi tanımı ilgili tanımı ilişki anlamı ince taneli yapı ince yapı ne demek insan nedir inşaat tanımı iri taneli yapı işleyim anlamı itim ne demek kaba yapı nedir kaçak yapı tanımı kalıtım anlamı kara yapı ne demek karşılık nedir karşılıklı tanımı katkılı yapı alanı katlaşık yapı anlamı katman ne demek katmanlı yapı nedir kayaç tanımı kayık anlamı kentsel yapı ne demek kırıkkale nedir kırıklı yapı tanımı kırılma anlamı kıvrılma ne demek kıvrımlı yapı nedir kimya tanımı komşu yapı anlamı konstrüksiyon ne demek konulma nedir konut tanımı köprü anlamı köşe yapı ne demek kuaterner yapı nedir kullanılmak tanımı kuruluş anlamı kurumsal yapı ne demek küme nedir kütle tanımı makas yapı anlamı mali yapı ne demek martensitli yapı menevişli yapı nedir merkezsel yapı tanımı metalbilim anlamı meydan ne demek mimar nedir mimarlık tanımı molekül anlamı molekülsel yapı nesne ne demek olan nedir olarak tanımı olay anlamı oluş anlamı oluşma ne demek oluşturma nedir ortak ne demek ortay tanımı ostenitli yapı anlamı oylum özekli küpsel yapı öğeciksel yapı ne demek örtük yapı çözümlemesi öz yapı nedir özdeciksel yapı özel yapı alanı özgerilimli yapı parça tanımı perlitli yapı anlamı petek nedir primer yapı ne demek pulsu yapı nedir sekonder yapı tanımı sınai yapı çözümlemesi sınıfsal yapı anlamı sıradüzensel yapı sistem ne demek solenoid yapı nedir solenoit yapı tanımı somut anlamı sonuç isminin anlamı sosyal yapı ne demek strüktür nedir suverilmiş yapı sürekli yapı tanımı sütun anlamı tabanca ne demek tam yapı nedir tarımsal yapı tanımı tavlı yapı anlamı temel yapı (bünye) terim tanımı tersiyer yapı ne demek toplumsal yapı nedir tümü tanımı tümüne anlamı türk ne demek türlü nedir uygulayım tanımı uygun anlamı uygunluk anlamı uyumlu yapı ne demek uyumsuz yapı nedir uzamsal yapı tanımı varlık ne demek veya anlamı widmanstaetten yapı yalın nedir yalın yapı ne demek yan yapı nedir yapı adası tanımı yapı alanı anlamı yapı arabalığı ne demek yapı araştırması yapı biçimi nedir yapı biçimleri tanımı yapı bileşeni anlamı yapı bilgisi ne demek yapı bilimi nedir yapı bilimsel tanımı yapı biriktirimi yapı bölgesi anlamı yapı çeliği ne demek yapı çizgisi nedir yapı danışma örgütü yapı değişmesi tanımı yapı denetleme düzlemi yapı derinliği anlamı yapı derneği ne demek yapı durumu nedir yapı eğrileri tanımı yapı ekleri anlamı yapı elemanı ne demek yapı enstitüsü nedir yapı formülü tanımı yapı geçerliği anlamı yapı gelimi ne demek yapı gereçleri nedir yapı girişimcisi yapı girişimi tanımı yapı içi yoğunluğu yapı işleyimi anlamı yapı iyesi ne demek yapı kerestesi nedir yapı kooperatifi yapı kurucu tanımı yapı kusuru anlamı yapı malzemesi ne demek yapı oluru nedir yapı oylumu tanımı yapı öğesi anlamı yapı plakası ne demek yapı saycası nedir yapı tasarımı tanımı yapı taslağı anlamı yapı taşı ne demek yapı taşı yerde kalmaz yapı uzmanı nedir yapı ve işyeri kooperatifleri yapı vergisi tanımı yapı yanaçları anlamı yapı yasağı ne demek yapı yasaları nedir yapı yerbölümü tanımı yapı yeri anlamı yapı yoğunluğu ne demek yapı yöntemi nedir yapı yüksekliği yapıbilgisi tanımı yapıcak anlamı yapıcı ne demek yapıcı düşünme nedir yapıcılıh tanımı yapıcılık anlamı yapıdüzen yönetmeliği yapıgiyimi ne demek yapık nedir yapıklanmak tanımı yapıkmak anlamı yapılabilirlik ne demek yapılabilme nedir yapılabilmek tanımı yapılagelmek anlamı yapılanabilme ne demek yapılanabilmek nedir yapılandırabilme yapılandırabilmek yapılandırma tanımı yapılandırmak anlamı yapılanma ne demek yapılanmak nedir yapılaşma tanımı yapılaşmak anlamı yapılaşmamış davranış yapılaştırma ne demek yapılaştırmak nedir yapılcan tanımı yapıldak anlamı yapıldamak ne demek yapıldatmak nedir yapılgan tanımı yapılı anlamı yapılı soru ne demek yapılıh nedir yapılık tanımı yapılık genişlemesi yapılıkçılık anlamı yapılıpınar ne demek yapılış nedir yapılış örneksemesi yapılma tanımı yapılmak anlamı yapılmaklık ne demek yapılmış mal nedir yapım tanımı yapım alanı anlamı yapım anamalı ne demek yapım anlaşmaları yapım bilgisi nedir yapım borçları tanımı yapım bölümü anlamı yapım dizgesi ne demek yapım ederi nedir yapım eki tanımı yapım gideri anlamı yapım giderleri yapım gizleri ne demek yapım görevlisi yapım görevlisi yardımcısı yapım görgüleri yapım hakları nedir yapım imleri tanımı yapım indirimleri yapım işleyimi anlamı yapım iyeliği ne demek yapım iyeliği hakları yapım iyeliği müdürlüğü yapım iyeliği temsilcisi yapım iyeliğini koruma bürosu yapım iyeliğini sınırlama yapım iyeliğini uluslararası koruma yapım iyeliğini uluslararası koruma derneği yapım iyeliğinin korunması yapım kuralları yapım kuruluşu nedir yapım merkezi tanımı yapım modelleri yapım öncüsü anlamı yapım özelliği ne demek yapım resimleri yapım sigortası yapım sonucu nedir yapım sözleşmesi yapım süresi tanımı yapım takımı anlamı yapım tarihi ne demek yapım tekniği nedir yapım toplantısı yapım toplumbilimi yapım tümdeğeri yapım ve kuruluş gereçleri yapım yerbölümü yapım yerbölümü katsayısı yapım yeri tanımı yapım yeri imi anlamı yapım yordamı ne demek yapım yönetmen yardımcısı yapım yönetmeni yapım yöntemi nedir yapımcı tanımı yapımcı satış ederi yapımcılar birliği yapımcılık anlamı yapımcı-yönetmen yapımcı-yönetmen-oyunluk yazarı yapımda uygulama yeteneği yapımda uygulanabilir bulgular yapımda yararlanma yapımevi ne demek yapımevi bakım ve onarım durdurumu yapımevi ederi nedir yapımın gelişmesini önlemek yapımsal buluş tanımı yapımsal gözdeğmelik yapımsal muska anlamı yapımsal yararlanma yapımsal yararlılık yapın ne demek yapın uzmanı nedir yapınca tanımı yapıncah anlamı yapıncak isminin anlamı yapıncı ne demek yapınçı nedir yapındırma tanımı yapındırmak anlamı yapınma ne demek yapınmak nedir yapıntı tanımı yapıntıcı anlamı yapıntıcılık ne demek yapıntılı nedir yapıntısal tanımı yapıoluş anlamı yapıp etmek ne demek yapırdak nedir yapıri tanımı yapısal anlamı yapısal biçimler yapısal bozukluk yapısal çizge ne demek yapısal dekor nedir yapısal denge tanımı yapısal dil bilimi yapısal enflasyon yapısal eşiz anlamı yapısal eşyükselti eğrileri yapısal formül ne demek yapısal gen nedir yapısal işsizlik yapısal izomerler yapısal katman eksikliği yapısal özellikler yapısal ruhbilim yapısal sermaye yapısal simge tanımı yapısal su anlamı yapısal uyum kolaylığı yapısal uyum kredileri yapısal uyumsuzluk yapısal yerbilim yapısal yüz ne demek yapısalcı nedir yapısalcı dil bilimi yapısalcılık tanımı yapısallaşma anlamı yapısallaşmak ne demek yapısallık nedir yapısız soru tanımı yapış anlamı yapış yapış ne demek yapışabilme nedir yapışabilmek tanımı yapışak anlamı yapışakot ne demek yapışdırmak nedir yapışdurmak tanımı yapışıcı sap anlamı yapışık ne demek yapışık çeneliler yapışıklık nedir yapışıklık ilkesi yapışım tanımı yapışıverme anlamı yapışıvermek ne demek yapışkan nedir yapışkan balığı yapışkan balığıgiller yapışkan disk tanımı yapışkan eriyikli işleme yapışkan filtre yapışkan otu anlamı yapışkan plâklar yapışkan yumurtalar yapışkanbalığıgiller yapışkanlık ne demek yapışlanmak nedir yapışlı tanımı yapışma anlamı yapışma süresi ne demek yapışmak nedir yapıştırabilme tanımı yapıştırabilmek yapıştırıcı anlamı yapıştırıcılık ne demek yapıştırılma nedir yapıştırılmak tanımı yapıştırıverme anlamı yapıştırıvermek yapıştırma ne demek yapıştırma aygıtı yapıştırma masası yapıştırma resim yapıştırmak nedir yapıştırtma tanımı yapıştırtmak anlamı yapıt ne demek yapıt hakkı nedir yapıt hakkı belgesi yapıt hakkı bildirimi yapıt hakkı isteğinin kütüğe yazımı yapıt hakkı iyesi yapıt hakkı kitaplığı yapıt hakkı konusu yapıtların bölümlemeleri yapıt hakkı kütüğü yapıt hakkı negatifi yapıt hakkı odası yapıt hakkı olan yapıt yapıt hakkı olan yapıtların sınıflandırılması yapıt hakkı ödemeliği yapıt hakkı tarihi yapıt hakkı tüzesi yapıt hakkı yasası yapıt hakkına elatma yapıt hakkını yenileme yapıt hakkının aktarımı yapıt hakkının kiralanması yapıt hakkının korunması yapıt hırsızlığı yapıt iyeleri birliği yapıt iyeliği tanımı yapıt iyeliği belirgesi yapıt iyeliği kuramı yapıt iyeliğinin aktarımı yapıt iyesi anlamı yapıt iyesinin adını koymama yapıt iyesinin hakları yapıt kazancı ne demek yapıt kazançları yapıt kazançları ayrılığı yapıt kazançlarının vergilendirilmesi yapıt niteliğinde olmayan ürünler yapıt ücreti nedir yapıt yaratma tanımı yapıt yaratmak anlamı yapıta katılma ne demek yapıtasar nedir yapıtasarcılık tanımı yapıtı satışa çıkarma yapıtın adı anlamı yapıtın biçimi ne demek yapıtın devletçe denetlenmesi yapıtın dış görünüşü yapıtın imi nedir yapıtın kamuya sunulması yapıtın koruma süresi yapıtın köken ülkesi yapıtın kütüğe yazımı yapıtta çok iyelik yapıtta değişikliği önleme yapıtta iyeler birliği yapıverme tanımı yapıvermek anlamı yapıyeri ne demek yasa tanımı yasal nedir yasaya uygunluk yatay yapı tanımı yelken anlamı yelkenli ne demek yerbilim nedir yerine tanımı yerkabuğu anlamı yuvarlak yapı ne demek yüzey merkezli kübik yapı yüzey özekli küpsel yapı yüzey özekli yapı

yapı ne demek, yapı nedir sorularına karşılık, 4 harfli yapı sözcüğünün Türkçe sözlük anlamı veya tanımının kısaca açıklandığı bu ne demek ve nedir sayfasında, ayrıca yapı teknik teriminin Felsefe, Ruh Bilimi, Kimya, Toplum Bilimi, Jeoloji, Coğrafya, Mantık, Teknoloji, Gramer, Fiziksel Kimya, Güzel Sanatlar, İstatistik, Kent Bilimi, Metal Bilim, Zanaat kategorilerindeki anlamlarına ve yapı ile ilgili toplam 556 kelime, teknik terim, birleşik kelime, atasözü, isim, deyim ve/veya sözcük anlamlarına aşağıdaki bağlantılarla ulaşabilirsiniz.