Kısaca Bilgi

tane

tane
1

Kimya : Yığın özellikleri akışkanlarınkine benzeyen küçük katı parçacıklar.

2

Kimya : Küçük katı parçaları.

3

Metal Bilim : Katılaşma sırasında, belirli bir konum içinde dizilen atomların oluşturduğu içyapı bölgesi.

4

Teknoloji : kimya: Asıltı içinde dağılmış parçacıklara verilen ad.

5

Teknoloji : metalbilim: Katılaşma sırasında, belirli bir konum içinde dizilen öğeciklerin oluşturduğu içyapı.

6

Farsça, Ad : Herhangi bir sayıda olan şey, adet.

7

Farsça, Ad : Bazı bitkilerin tohumu

8

Farsça, Ad, Bitki Bilimi : Çekirdekli küçük meyve: Üzüm tanesi. Nar tanesi.

9

Gramer : Tane (bk. tene)

10

Gramer : Adet

Kaynak : YasinKa.Net/tane

a. s. t. m. tane büyüklüğü adet ne demek akışkan nedir alaca tane tanımı asıltı anlamı atom isminin anlamı bazı ne demek belirli nedir benzeyen tanımı bir tane anlamı bitki ne demek bölge nedir buğdaysı tane tanımı dağıl anlamı direksi tane ne demek eşeksenli tane nedir herhangi tanımı içinde anlamı içyapı ne demek ince tane nedir iri tane tanımı katı tanımı kimya anlamı konum ne demek küçük nedir metalbilim tanımı meyve anlamı olan ne demek oluş anlamı ostenit tane büyüklüğü parça nedir perlit tane büyüklüğü pi tane tanımı sayı anlamı sıra ne demek sırasında nedir tane analizi tanımı tane bağlamak anlamı tane biçimi ne demek tane büyüklüğü nedir tane büyüklüğü sayısı tane büyümesi tanımı tane konumlama anlamı tane konumlu ne demek tane konumlu saç çelik tane konumu nedir tane küçültme tanımı tane ölçümü anlamı tane sınırı ne demek tane sınırı birikimi tane sınırı birikintisi tane sınırı çatlaması tane sınırı çekirdeklenmesi tane sınırı çökelmesi tane sınırı çökeltisi tane sınırı sementiti tane tane nedir tane tane söylemek (veya konuşmak) tane uzaması tanımı tanecik anlamı tanecik boyutu ve numune alma tanecik büyümesi tanecik özellikleri tanecikleme ne demek tanecikli nedir tanecikli kat tanımı tanecikli tabaka taneciklilik anlamı taneciksiz ne demek tanecil nedir tanegül ne demek tanel nedir taneleme tanımı tanelemek anlamı tanelenme ne demek tanelenmek nedir tanelgin isminin anlamı taneli tanımı taneli dil anlamı taneli nartaşı ne demek tanen nedir tanenler tanımı taneölçüm anlamı taner tanımı tanerk anlamı tanesiz ne demek tene nedir tohum tanımı uzamış tane anlamı veri ne demek yığın nedir yuvarsı tane tanımı

tane ne demek, tane nedir sorularına karşılık, Farsça kökenli 4 harfli tane sözcüğünün Türkçe sözlük anlamı veya tanımının kısaca açıklandığı bu ne demek ve nedir sayfasında, ayrıca tane teknik teriminin Bitki Bilimi, Kimya, Teknoloji, Gramer, Metal Bilim kategorilerindeki anlamlarına ve tane ile ilgili toplam 92 kelime, teknik terim, birleşik kelime, atasözü, isim, deyim ve/veya sözcük anlamlarına aşağıdaki bağlantılarla ulaşabilirsiniz.