Kısaca Bilgi

parça

parça
1

Gösterim Sanatı : Yazılı bir yapıttan alınmış bir bölüm.

2

Gösterim Sanatı : Bir kısmı yitirilerek yalnızca bir bölümü kalmış olan yapıt.

3

Güzel Sanatlar : Eski bir yapıtın bize kalan parçası. 2. Kırılmış bir heykelin her parçası.

4

Metal Bilim : Biçimlendirilmiş, işlenmiş ya da hiç işlem görmemiş her türlü metal nesne.

5

Tiyatro : Yazılı bir yapıttan alınan bir bölüm.

6

Tiyatro : Tümü değil de bir bölümü bize kalabilmiş yapıt. Örn. Büchner'in "Woyzek".

7

Yapıt Hakları : Bir yapıtın, iyesine özgü özellikleri taşıyan bölümü.

8

Edebiyat : Bir yazının ya da yapıtın içinden alınan herhangi bir birim.

9

Zanaat : Ayakkabı altına çakılan gön. (*Yalvaç -Isparta)

10

Farsça, Ad : Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey: Yolun bu parçası bozuk.

11

Farsça, Ad : Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime

12

Farsça, Ad : Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül: On parçadan yapılmış bir oda takımı.

13

Farsça, Ad : Tane: Üç parça elbiselik kumaş.

14

Farsça, Ad : Pasaj

15

Farsça, Ad : Müzik eseri.

16

Farsça, Ad : Nesne

17

Farsça, Ad, Mecaz : Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz

18

Farsça, Ad, Argo : Güzel, alımlı kız veya kadın.

19

Gramer : Para.

20

Gramer : (Far. par+çe) parça

21

Gramer : Parça// parça pillik: paramparça

Kaynak : YasinKa.Net/parça

alım ne demek alımlı nedir alın tanımı alınmış anlamı altın anlamı ayakkabı ne demek ayrı nedir ayrıl ne demek bildir tanımı bir parça anlamı biri ne demek birim nedir birkaç nedir bozuk tanımı bölüm anlamı burnundan düşen bin parça olmak bütün ne demek değer isminin anlamı değersiz nedir değil tanımı elbise anlamı elbiselik ne demek eser tanımı eseri nedir eski tanımı görmemiş anlamı güzel anlamı her biri ne demek herhangi nedir herhangi bir tanımı heykel anlamı içinde ne demek içini parçalamak (veya parça parça etmek) işle nedir işlem tanımı kaç parça olayım! kadın anlamı kalan ne demek kalmış nedir kırılma tanımı kısım anlamı kopma ne demek kumaş nedir lime tanımı metal anlamı modül ne demek müzik nedir nesne tanımı olan anlamı oluş ne demek örnek parça ne demek para nedir paramparça tanımı parça almak anlamı parça bacak ne demek parça başına nedir parça başına çalışma parça başına işçilik parça başına ücret parça başına ücret sistemi parça bohçası tanımı parça bölük anlamı parça buçuk ne demek parça değişimi nedir parça etkisi tanımı parça kesek anlamı parça mal ne demek parça parça nedir parça parça etmek parça pıldırım tanımı parça pırçik anlamı parça pincik ne demek parça pürçük nedir parçacı tanımı parçacık anlamı parçacık akı yoğunluğu parçacık akısı ne demek parçacık biçimi parçacık büyüklüğü parçacık hızlandırıcısı parçacıklar arası uzaklığı parçacıklı nedir parçacılık tanımı parçak purçak anlamı parçal ne demek parçalak nedir parçalama tanımı parçalamak anlamı parçalanış ne demek parçalanma nedir parçalanma deseni parçalanma tepkimesi parçalanmah tanımı parçalanmak anlamı parçalanmış büyüme parçalanmış mallar parçalanmış üretim parçalanmış üretim sistemi parçalatma ne demek parçalatmak nedir parçalattırma tanımı parçalattırmak anlamı parçalayabilme ne demek parçalayabilmek parçalayış nedir parçalı tanımı parçalı baskı silindiri parçalı bohça anlamı parçalı bohça gibi parçalı çember ne demek parçalı komedi nedir parçalı komedya parçalı tarz tanımı pasaj anlamı pillik ne demek sayılan nedir sayma tanımı suratından düşen bin parça olmak takım anlamı tane ne demek taşıyan nedir türlü tanımı veya anlamı yalnız ne demek yalnızca nedir yapıt tanımı yazı anlamı yazılı ne demek yazın nedir yedek parça tanımı yırtılma anlamı yoluyla ne demek yüreği parça parça olmak yüzünden düşen bin parça olmak

parça ne demek, parça nedir sorularına karşılık, Farsça kökenli 5 harfli parça sözcüğünün Türkçe sözlük anlamı veya tanımının kısaca açıklandığı bu ne demek ve nedir sayfasında, ayrıca parça teknik teriminin Mecaz, Edebiyat, Argo, Tiyatro, Gramer, Gösterim Sanatı, Güzel Sanatlar, Metal Bilim, Yapıt Hakları, Zanaat kategorilerindeki anlamlarına ve parça ile ilgili toplam 134 kelime, teknik terim, birleşik kelime, atasözü, isim, deyim ve/veya sözcük anlamlarına aşağıdaki bağlantılarla ulaşabilirsiniz.