Kısaca Bilgi

ortak

ortak
1

Hukuk : Bir ortaklığa katılan kişi. '

2

Tarih : Yeniçeri ocağından emekli olan kimse.

3

Ticaret : Bir ortaklığın pay belgiti iyesi olan kişi.

4

Tiyatro : Bir tiyatro topluluğunda sermayesi olan kişi ya da oyuncu. Bu terim ilk kez (İngiltere'de) Elizabeth dönemi oyuncularınca kullanılmıştır.

5

İktisat : Şirket sermayesine katılan kişi.

6

Ad : Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar, partner

7

Ad : Kuma

8

Sıfat : Birden çok kimse veya nesneyi ilgilendiren, onlara özgü olan, onların katılmasıyla oluşan, müşterek

9

Gramer : Arkadaş.

10

Gramer : Kardeş. 3. bk. ortakçı.

11

Gramer : Tarlayı, ürünü tarla sahibiyle yarı yarıya pay etmek üzre ekip biçen çiftçi.

12

Türkçe, Özel Ad, Kişi Adı, Erkek : Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri.

Kaynak : YasinKa.Net/ortak

arap ortak pazarı arkadaş ne demek avrupa birliği ortak tarım politikası avrupa birliği ortak tarım politikası ilkeleri bağlı tanımı belgit anlamı birbir ne demek biri nedir birlikte tanımı bölgesel ortak gelenek çalışan ortak anlamı çoklu ortak doğrusallık doğu ve güney afrika ortak pazarı dönem ne demek ekip nedir emekli tanımı etmek anlamı güney amerika ortak pazarı güney ve doğu afrika ortak pazarı her biri ne demek hissedar nedir karaib ortak pazarı karayip topluluğu ve ortak pazarı kardeş nedir katıl tanımı katılan anlamı kimse ne demek kişi nedir komandite ortak komanditer ortak kuma tanımı müşterek anlamı nesne ne demek ocak isminin anlamı olan nedir oluş tanımı orta amerika ortak pazarı ortak (veya kuma) gemisi yürümüş ortak alanlar tanımı ortak alım anlamı ortak bağ ne demek ortak bellek nedir ortak bilinç tanımı ortak borç anlamı ortak bölen ne demek ortak bulgu nedir ortak cins tanımı ortak çarpan anlamı ortak çıkar ne demek ortak dalgalık nedir ortak dalgalık yuvası ortak davranış tanımı ortak dışbildirmelik ortak dil anlamı ortak dil veya ortak diyelek ortak donanım ne demek ortak eksicikler ortak elektronlar ortak enfeksiyon ortak erek nedir ortak etken tanımı ortak etken değişkesi ortak etken uzayı ortak etmek anlamı ortak etmen ne demek ortak fark nedir ortak geleceğimiz ortak gider tanımı ortak giderler anlamı ortak girişim ne demek ortak görünü nedir ortak gümrük tarifesi ortak güvence tanımı ortak halk yazını ortak havuz kaynakları ortak hesap anlamı ortak imge ne demek ortak istek nedir ortak iyelik tanımı ortak iyon etkisi ortak kat anlamı ortak kaynaklar ortak kolaylıklar ortak kullanım ne demek ortak kültür kalıtı ortak mal rejimi ortak maliyet nedir ortak marka tanımı ortak mülkiyet anlamı ortak mülkiyet rejimi ortak nesne ne demek ortak olmak nedir ortak ölçülmez sayılar ortak örneklem tanımı ortak özellik anlamı ortak özne ne demek ortak para alanı ortak para sahası ortak payda nedir ortak pazar tanımı ortak pazar filmi ortak piyasa düzeni ortak reklam anlamı ortak sorumluluğu ortak sorumluluk ortak sözleşme ne demek ortak talep nedir ortak tam bölen ortak tarım politikası ortak tarım politikası ilkeleri ortak tasarım tanımı ortak teşebbüs anlamı ortak transit sözleşmesi ortak tümleç ne demek ortak üretim nedir ortak ürün tanımı ortak yapık anlamı ortak yapım ne demek ortak yapıt nedir ortak yapıt iyeliği ortak yaşam tanımı ortak yaşama anlamı ortak yaşayan ne demek ortak yazar nedir ortak yönetim tanımı ortak yüklem anlamı ortak zarf ne demek ortakaldırım nedir ortakale tanımı ortakapı anlamı ortakarabağ ne demek ortakaraören nedir ortakavak tanımı ortakayık anlamı ortakcı ne demek ortakça nedir ortakçı tanımı ortakçılık anlamı ortakçılık etmek ortakdaracık ne demek ortakdeğişim nedir ortakdeğişke tanımı ortakdeğişke çözümlemesi ortakdeğişke dizeyi ortakduyu anlamı ortakent ne demek ortakentyahşi nedir ortakışla tanımı ortaklama anlamı ortaklar ne demek ortaklaşa nedir ortaklaşa davranım ortaklaşa doz eşdeğeri ortaklaşa emek tanımı ortaklaşa sayışım ortaklaşacı anlamı ortaklaşacılık ne demek ortaklaşalık nedir ortaklaşım tanımı ortaklaşım bağı ortaklaşma anlamı ortaklaşma eki ne demek ortaklaşma fiili ortaklaşmak nedir ortaklaştırma tanımı ortaklaştırmak anlamı ortaklı ne demek ortaklığın dağılımı ortaklığın düşmesi ortaklık nedir ortaklık anamalı ortaklık borçları ödeme payı ortaklık durumu ortaklık etmek tanımı ortaklık komitesi ortaklık konseyi ortaklık kurmak ortaklık senedi ortaklık sözleşmesi ortaklık vergi cezaları ortaklık yönetimi ortakol anlamı ortakonak ne demek ortakonuş nedir ortaköy tanımı ortaksama anlamı oyun ne demek oyuncu nedir partner tanımı pay belgiti anlamı pay etmek ne demek sahip anlamı sermaye nedir sınırlı sorumlu ortak sınırsız sorumlu ortak tarla tanımı terim ne demek tiyatro anlamı topluluk ne demek veya nedir yapan tanımı yarar anlamı yarı ne demek yarı yarıya nedir yeniçeri tanımı yönetime katılmayan ortak

ortak ne demek, ortak nedir sorularına karşılık, Türkçe kökenli 5 harfli ortak sözcüğünün Türkçe sözlük anlamı veya tanımının kısaca açıklandığı bu ne demek ve nedir sayfasında, ayrıca erkek ismi olarak kullanılan ortak isminin anlamına ve ortak teknik teriminin Hukuk, Tarih, Tiyatro, Ticaret, Gramer, İktisat kategorilerindeki anlamlarına ve ortak ile ilgili toplam 207 sözcük, teknik terim, birleşik kelime, isim, atasözü, deyim ve/veya kelime anlamlarına aşağıdaki bağlantılarla ulaşabilirsiniz.