Kısaca Bilgi

ilgi

ilgi
1

Edebiyat : (Söz sanatı terimi) Bir kelimeyi gerçek anlamdan mecaz anlama geçirmek için bulunan ilişik.

2

Eğitim : Bir kimsenin bir etkinliğe, kişiye ya da nesneye karşı, kısıtlayıcı koşullar altında bile, oldukça uzun süre devam eden bağlanma isteği ya da eğilimi.

3

Eğitim : Seçme söz konusu olduğu zaman bir kimsenin benimsediği, üstün tuttuğu durum, düşünce ya da tutum.

4

Kimya : Kimyasal koşullar eş ya da birbirine çok yakın olduğunda öğelerin birbirleriyle birleşmede gösterdikleri seçicilik.

5

Ruh Bilimi : Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.

6

Ruh Bilimi : Belirli bir olay ya da etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

7

Zanaat : Teğel ipliği. (-Uşak)

8

Zanaat : Seyrek tutulan dikiş. (Yeniköy, İnönü -Eskişehir) 3. Çengelliiğne. (Başkışla *Karaman -Konya)

9

Zanaat : [bk. ilik (I) -1] 5. Semere gerili deriyi geçici olarak tutturmaya yarayan ucu sivri, demir araç. (*Yalvaç, *Senirkent -Isparta)

10

Ad : İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk, aidiyet.

11

Ad, Kimya : Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.

12

Ad, Ruh Bilimi : Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.

13

Ad, Ruh Bilimi : Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma

14

Gramer : Çengelliiğne.

15

Gramer : Büyük iğne. 3. bk. ilik (I)-1.

16

Gramer : Kaba dikiş. 5. Paçaya dikilen bağ.

17

Gramer : Yorgan ipliği.

18

Gramer : Tuzakla kuş tutulan yer.

19

Gramer : Düğme.

20

Gramer : İri dikiş, teyel.

21

Gramer : Bağlantı

22

Türkçe, Özel Ad, Kişi Adı, Erkek : İki şey arasındaki herhangi bir bağlılık, ilişki.

23

Türkçe, Özel Ad, Kişi Adı, Kız : İki şey arasındaki herhangi bir bağlılık, ilişki.

Kaynak : YasinKa.Net/ilgi

aidiyet tanımı alaka anlamı altın tanımı altında ne demek anlam nedir anlama tanımı araç anlamı bağla ne demek bağlanma nedir bağlantı tanımı bağlılık anlamı başkışla ne demek belirli nedir bile tanımı birbir anlamı büyük ne demek cinsel ilgi nedir çifte ilgi tanımı demir anlamı deri anlamı devam ne demek dikiş nedir dikkat tanımı durum anlamı duyma ne demek düğme nedir düşünce tanımı düzelten ilgi anlamı eğilim ne demek etkin nedir geçici tanımı geçirmek anlamı gerçek ne demek geri ne demek gerili nedir herhangi tanımı herhangi bir anlamı hoşlanma ne demek için nedir iğne tanımı ilgi alanı anlamı ilgi çekici ne demek ilgi çekicilik nedir ilgi çekme uğraşısı ilgi çekmek (veya uyandırmak) ilgi doğurma tanımı ilgi durumu anlamı ilgi duymak ne demek ilgi eki nedir ilgi eki (ilgi durumu eki) ilgi fişi tanımı ilgi görmek anlamı ilgi göstermek ne demek ilgi grubu nedir ilgi hâli tanımı ilgi hâli eki anlamı ilgi kümesi ne demek ilgi merkezi nedir ilgi odağı tanımı ilgi odağı olmak ilgi öğretisi anlamı ilgi ölçeği ne demek ilgi sayımı çizelgesi ilgi testleri nedir ilgi tığı tanımı ilgi toplamak anlamı ilgi zamiri ne demek ilik nedir ilişik tanımı ilişki anlamı inönü nedir iplik ne demek istek nedir kaba tanımı karşı anlamı kelime ne demek kısıtlayıcı nedir kimse tanımı kimyasal anlamı kimyasal ilgi ne demek kişi nedir konu tanımı mecaz anlamı nesne ne demek olarak nedir olay tanımı oldukça anlamı onda ne demek ondan nedir paça tanımı sanat isminin anlamı seçi anlamı seçicilik ne demek seçme tanımı semere nedir seyrek tanımı sivri anlamı söz konusu ne demek süre nedir taalluk tanımı tanım anlamı tanıma ne demek terim anlamı teyel nedir toplam tanımı toplama anlamı tutu ne demek tutum nedir uzun tanımı veya anlamı yakın ne demek yakınlık nedir yara tanımı yeniköy anlamı yorgan ne demek zaman ne demek

ilgi ne demek, ilgi nedir sorularına karşılık, Türkçe kökenli 4 harfli ilgi sözcüğünün Türkçe sözlük anlamı veya tanımının kısaca açıklandığı bu ne demek ve nedir sayfasında, ayrıca erkek ve kız ismi olarak kullanılan ilgi isminin anlamına ve ilgi teknik teriminin Ruh Bilimi, Edebiyat, Kimya, Eğitim, Gramer, Zanaat kategorilerindeki anlamlarına ve ilgi ile ilgili toplam 117 sözcük, teknik terim, birleşik kelime, isim, atasözü, deyim ve/veya kelime anlamlarına aşağıdaki bağlantılarla ulaşabilirsiniz.