Kısaca Bilgi

götürmek

götürmek
1

: Taşımak, ulaştırmak veya koymak

2

: Bir kimseyi bir yere kadar yanında yürütmek.

3

: Yerinden ayırıp uzağa atmak veya yok etmek: Bir mermi bacağını götürdü. Duvarı su götürdü.

4

: Öldürmek: Hastalık çok insan götürdü.

5

: Dayanmak, katlanmak, tahammül etmek.

6

: Birinin yanında yürüyüp ona bir yere kadar arkadaşlık etmek: Beni evime kadar götürdü.

7

: Bir sonuca vardırmak

8

: Kaybolmasına, yok olmasına yol açmak: Eksiler artıları götürdü.

9

: Herhangi bir yiyeceği tek başına ve hızlı bir biçimde yemek.

10

Argo : Tümüyle sahip olmak.

11

Argo : Haksız kazanç sağlamak, mal veya para sahibi olmak.

12

Gramer : Dayanmak, tahammül etmek.

13

Gramer : ET kötürmek: götürmek / götmek / götermek / götörmek

Kaynak : YasinKa.Net/götürmek

(bir şey) kir götürmek (bir şeyi) kir götürmek (bir yeri) pislik götürmek (bir yeri) sel götürmek ne demek açmak nedir alıp götürmek tanımı arkadaş tanımı arkadaşlık anlamı arkadaşlık etmek artı ne demek at nedir ata götürmek tanımı atmak anlamı bacak ne demek baş götürmek nedir biçim tanımı biri anlamı duvar ne demek eksi nedir el götürmek tanımı etmek anlamı götermek ne demek götmek nedir götörmek tanımı götür anlamı güme götürmek ne demek hastalık nedir herhangi tanımı hızlı anlamı ileri götürmek anlamı insan ne demek işi ileri götürmek kadar nedir kalın götürmek tanımı kan gövdeyi götürmek karnı götürmek anlamı katlan ne demek katlanmak nedir kazanç tanımı kelle götürmek anlamı kimse ne demek koymak nedir laf götürmek tanımı latife götürmek malı götürmek anlamı mermi ne demek olmak nedir ortalığı ... götürmek (veya almak) para tanımı peş götürmek anlamı sağlamak ne demek sahip ne demek sahip olmak nedir sel seli götürmek sonuç nedir söz götürmek tanımı tahammül anlamı tahammül etmek ne demek tartışma götürmek tek başına nedir tevil götürmek tanımı ulaştırmak anlamı uzak ne demek vardırmak nedir veya tanımı yanında anlamı yedekte götürmek yemek ne demek yiyecek nedir yok etmek tanımı yol açmak anlamı yürü ne demek yürütmek nedir

götürmek ne demek, götürmek nedir sorularına karşılık, 8 harfli götürmek sözcüğünün Türkçe sözlük anlamı veya tanımının kısaca açıklandığı bu ne demek ve nedir sayfasında, ayrıca götürmek teknik teriminin Argo, Gramer kategorilerindeki anlamlarına ve götürmek ile ilgili toplam 74 kelime, teknik terim, birleşik kelime, atasözü, isim, deyim ve/veya sözcük anlamlarına aşağıdaki bağlantılarla ulaşabilirsiniz.