Kısaca Bilgi

fırın

fırın
1

Kimya : Özdekleri yüksek sıcaklıkta ısıtmaya, eritmeye ya da sertleştirmeye yarayan aygıt.

2

Kimya : Yüksek sıcaklıklara ısıtma amacıyla kullanılan, iç cidarı ateş tuğlası ile astarlanmış, metal muhafazalı, dirençli elektrik arklı ve indüksiyon akımları ile veya bir gaz yakıtla ısıtılan çok değişik tipleri olan, kapatılabilir mekan.

3

Metal Bilim : Sıvı ya da gaz yakıtlarla ya da elektrik erkesiyle ısıtılarak, içinde ısıl işlem yapılan aygıt.

4

Rumca, Ad : İçinde genellikle odun yanan, her yanda aynı derecede ısı oluşturarak ekmek, pasta vb. pişirmeye yarayan, tavanı tonoz biçiminde, önünde tek açıklık bulunan ocak: Pastacı fırını.

5

Rumca, Sıfat : Bu ocakta pişirilmiş.

6

Rumca, Ad : Ekmek, pasta vb.nin pişirildiği ve satıldığı dükkân.

7

Rumca, Ad : Elektrik, tüp gaz ve doğal gazla çalışan, yiyecekleri pişirmeye veya ısıtmaya yarayan alet: Elektrik fırını.

8

Rumca, Ad : Bir maddenin fiziksel veya kimyasal değişime uğratılması amacıyla içinde ısıtıldığı araç.

9

Gramer : (Yun. Furun) fırın

10

Gramer : Rum. phurnos: fırın. / fırun

Kaynak : YasinKa.Net/fırın

... fırın ekmek yemesi lazım aç köpek fırın deler açık ne demek açıklık nedir akım tanımı alet anlamı amaç ne demek araba tabanlı fırın araç ne demek ateş nedir ateş tuğlası nedir aygıt tanımı aynı anlamı babalık fırın has işler beylik fırın has çıkarır biçim ne demek cidar nedir çan fırın tanımı çekirdeksel fırın çevreleçli fırın daldırık elektrotlu fırın daldırılır elektrotlu fırın değişik anlamı değişim ne demek derece nedir dıştan ısıtmalı fırın direnç isminin anlamı dirençli tanımı doğal anlamı döner fırın ne demek döner imbikli fırın döner imbikli sürekli fırın döner imbikli yığımlı fırın döner tabanlı fırın dükkan nedir dükkân tanımı ekmek anlamı elektrik ne demek elektrik dirençli fırın elektrikle ısıtmalı fırın elektrikli fırın erke tanımı fırın astarı nedir fırın atmosferi fırın atmosferi ayarlama fırın büyüklüğü fırın çalışması fırın darısı tanımı fırın darusu anlamı fırın gibi ne demek fırın içi nedir fırın kapağı tanımı fırın kebabı anlamı fırın paklası ne demek fırın sıcaklığı fırın sığası nedir fırın üfleme tanımı fırın yükü anlamı fırıncak ne demek fırıncı nedir fırıncık tanımı fırıncılık anlamı fırınçı ne demek fırında makarna fırındak nedir fırından çıkarma fırıngömbesi tanımı fırınguru anlamı fırınkösosu ne demek fırınkuru nedir fırınlama tanımı fırınlamak anlamı fırınlanma ne demek fırınlanmak nedir fırınlar tanımı fırınlatma anlamı fırınlatmak ne demek fırınlı nedir fırınlık tanımı fırun anlamı fizik ne demek fiziksel nedir gazyakıtlı fırın genellikle tanımı giriş çıkışlı fırın hava sızdırmaz fırın ısıl işlem anlamı ışıyan borulu fırın içinde ne demek içten ısıtmalı fırın indüksiyon nedir işlem tanımı iterli fırın anlamı iterli sürekli fırın kara fırın ne demek kimyasal nedir kum yunaklı fırın kutu fırın tanımı kuyu fırın anlamı kuyu fırın eşitlemesi madde ne demek metal nedir mikrodalga fırın muflali fırın tanımı muhafaza anlamı muhafazalı ne demek ocak anlamı odun nedir olan tanımı oluş ne demek pasta anlamı sallar tabanlı fırın sert ne demek sıcak duvarlı fırın sıcaklık nedir sıvı tanımı soğuk duvarlı fırın sonsuz kayışlı fırın sürekli fırın anlamı taş fırın ne demek tavan nedir tonoz tanımı tuğla anlamı tünel fırın ne demek veya nedir yağyakıtlı fırın yakıt tanımı yanda anlamı yapı ne demek yara nedir yığımlı kuyu fırın yiyecek tanımı yüksek anlamı yüksek fırın ne demek yüksek fırın gazı yürür kirişli fırın

fırın ne demek, fırın nedir sorularına karşılık, Rumca kökenli 5 harfli fırın sözcüğünün Türkçe sözlük anlamı veya tanımının kısaca açıklandığı bu ne demek ve nedir sayfasında, ayrıca fırın teknik teriminin Kimya, Gramer, Metal Bilim kategorilerindeki anlamlarına ve fırın ile ilgili toplam 136 kelime, teknik terim, birleşik kelime, atasözü, isim, deyim ve/veya sözcük anlamlarına aşağıdaki bağlantılarla ulaşabilirsiniz.