Kısaca Bilgi

birim

birim
1

Bilişim : Bir bilgisayar dizgesini oluşturan donanım bölümlerinden her biri. örn. çevre birimleri, giriş-çıkış birimleri, aritmetik mantık birimi, ana işlem birimi vb.

2

Fizik : Bir doğabilimsel niceliğin ölçümü için o nicelik cinsinden seçilen ve 1 değerinde sayılan büyüklük.

3

Sinema : Bir ölçme ölçünü olarak benimsenen nicelik ya da boy.

4

Teknoloji : fizik: Bir bileşkenin salt değer olarak ölçüsü.

5

Teknoloji : mimari: a. Bir yapıda parçaların oranlarını belirlemede kullanılan, sütun gövdesinin yarı altçapına eşit olan ölçü birimi, b. Bir yapıyı oluşturan öğelerin bütünlüyle çalışabilmeleri için uymak zorunda oldukları en küçük ortak ölçü.

6

Yöntem Bilimi : Bir çokluğu ya da bir evreni oluşturan en küçük gözlem konuları ya da öğelerden her biri.

7

Ad : Bir kümenin her elemanı.

8

Ad : Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite.

9

Ad : Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit: Uzunluk ölçüsü birimi metredir.

10

Ad : Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri.

11

Ad, Dil Bilgisi : Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite.

12

Gramer : Bir tanem.

13

Türkçe, Özel Ad, Kişi Adı, Kız : "Bir tanem, sevdiğim, biriciğim" anlamında kullanılan bir ad.

Kaynak : YasinKa.Net/birim

alan isminin anlamı anlam ne demek ardıl birim nedir aritmetik tanımı ayrı anlamı bağıntı ne demek belli nedir bileşke tanımı bilgisayar anlamı biri ne demek biricik tanımı birim birim nedir birim dizgi tanımı birim elastikiyet birim esnek istem birim esnek sunum birim esneklik anlamı birim fiş yöntemi birim gözcük ne demek birim göze nedir birim işlemler tanımı birim işler anlamı birim kayıt dizini birim kümesi ne demek birim maliyet nedir birim mitokondri hipotezi birim olağan değişken birim stok tanımı birim süreçler anlamı birim tüketimi ne demek birim tümdeğeri birim ucay nedir birim zar tanımı birimcil yaklaşım birimkare anlamı birimküp ne demek birimler bölüğü birimli nicel değişken birimsel eşgüdüm birimsel geçiricilik bölüm nedir bütün tanımı bütünsel birim esneklik büyük anlamı büyüklük ne demek c.g.s. birim sistemi değer anlamı değiş nedir değişmez tanımı devingen birim anlamı dizge ne demek donanım nedir düzlem tanımı eleman anlamı eşit ne demek etkin birim nedir evren ne demek fizik tanımı giriş-çıkış anlamı giriş-çıkış birimleri gösterici birim gövde ne demek gözlem nedir her biri nedir herhangi tanımı için anlamı içinde ne demek ilkel birim nedir işlem tanımı işlem birimi anlamı kendi ne demek koloni oluşturan birim konu nedir küçük tanımı küme anlamı mantık ne demek metre nedir mimari tanımı nice anlamı nicelik ne demek nitelik nedir nitelikli tanımı olan anlamı olarak ne demek oluş isminin anlamı oran tanımı ortak anlamı ortalama birim eder özürlü birim nedir parça tanımı salt anlamı salt değer ne demek sayılan nedir son birim tanımı sütun anlamı tane ne demek tekrarlanan birim türetilmiş birim uymak nedir uzunluk tanımı vahit ne demek varlık nedir yapı anlamı yarı ne demek

birim ne demek, birim nedir sorularına karşılık, Türkçe kökenli 5 harfli birim sözcüğünün Türkçe sözlük anlamı veya tanımının kısaca açıklandığı bu ne demek ve nedir sayfasında, ayrıca kız ismi olarak kullanılan birim isminin anlamına ve birim teknik teriminin Dil Bilgisi, Sinema, Bilişim, Fizik, Teknoloji, Gramer, Yöntem Bilimi kategorilerindeki anlamlarına ve birim ile ilgili toplam 105 sözcük, teknik terim, birleşik kelime, isim, atasözü, deyim ve/veya kelime anlamlarına aşağıdaki bağlantılarla ulaşabilirsiniz.