Kısaca Bilgi

birim

birim
1

Bilişim : Bir bilgisayar dizgesini oluşturan donanım bölümlerinden her biri. örn. çevre birimleri, giriş-çıkış birimleri, aritmetik mantık birimi, ana işlem birimi vb.

2

Fizik : Bir doğabilimsel niceliğin ölçümü için o nicelik cinsinden seçilen ve 1 değerinde sayılan büyüklük.

3

Sinema : Bir ölçme ölçünü olarak benimsenen nicelik ya da boy.

4

Teknoloji : fizik: Bir bileşkenin salt değer olarak ölçüsü.

5

Teknoloji : mimari: a. Bir yapıda parçaların oranlarını belirlemede kullanılan, sütun gövdesinin yarı altçapına eşit olan ölçü birimi, b. Bir yapıyı oluşturan öğelerin bütünlüyle çalışabilmeleri için uymak zorunda oldukları en küçük ortak ölçü.

6

Yöntem Bilimi : Bir çokluğu ya da bir evreni oluşturan en küçük gözlem konuları ya da öğelerden her biri.

7

Ad : Bir kümenin her elemanı.

8

Ad : Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite.

9

Ad : Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit: Uzunluk ölçüsü birimi metredir.

10

Ad : Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri.

11

Ad, Dil Bilgisi : Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite.

12

Gramer : Bir tanem.

13

Türkçe, Özel Ad, Kişi Adı, Kız : "Bir tanem, sevdiğim, biriciğim" anlamında kullanılan bir ad.

Kaynak : YasinKa.Net/birim

alan nedir anlam nedir ardıl birim tanımı aritmetik anlamı ayrı ne demek bağıntı nedir belli tanımı bileşke anlamı bilgisayar ne demek biri nedir biricik isminin anlamı birim birim tanımı birim dizgi anlamı birim elastikiyet birim esnek istem birim esnek sunum birim esneklik ne demek birim fiş yöntemi birim gözcük nedir birim göze tanımı birim işlemler anlamı birim işler ne demek birim kayıt dizini birim kümesi nedir birim maliyet tanımı birim mitokondri hipotezi birim olağan değişken birim stok anlamı birim süreçler ne demek birim tüketimi nedir birim tümdeğeri birim ucay tanımı birim zar anlamı birimcil yaklaşım birimkare ne demek birimküp nedir birimler bölüğü birimli nicel değişken birimsel eşgüdüm birimsel geçiricilik bölüm tanımı bütün tanımı bütünsel birim esneklik büyük anlamı büyüklük ne demek c.g.s. birim sistemi değer anlamı değiş nedir değişmez tanımı devingen birim anlamı dizge ne demek donanım nedir düzlem tanımı eleman anlamı eşit ne demek etkin birim ne demek evren nedir fizik nedir giriş-çıkış tanımı giriş-çıkış birimleri gösterici birim gövde anlamı gözlem isminin anlamı her biri ne demek herhangi nedir için tanımı içinde anlamı ilkel birim ne demek işlem nedir işlem birimi tanımı kendi anlamı koloni oluşturan birim konu ne demek küçük nedir küme tanımı mantık anlamı metre ne demek mimari nedir nice tanımı nicelik anlamı nitelik ne demek nitelikli nedir olan tanımı olarak anlamı oluş tanımı oran anlamı ortak ne demek ortalama birim eder özürlü birim ne demek parça nedir salt tanımı salt değer anlamı sayılan ne demek son birim nedir sütun tanımı tane anlamı tekrarlanan birim türetilmiş birim uymak ne demek uzunluk nedir vahit nedir varlık isminin anlamı yapı tanımı yarı anlamı

birim ne demek, birim nedir sorularına karşılık, Türkçe kökenli 5 harfli birim sözcüğünün Türkçe sözlük anlamı veya tanımının kısaca açıklandığı bu ne demek ve nedir sayfasında, ayrıca kız ismi olarak kullanılan birim isminin anlamına ve birim teknik teriminin Dil Bilgisi, Sinema, Bilişim, Fizik, Teknoloji, Gramer, Yöntem Bilimi kategorilerindeki anlamlarına ve birim ile ilgili toplam 105 sözcük, teknik terim, birleşik kelime, isim, atasözü, deyim ve/veya kelime anlamlarına aşağıdaki bağlantılarla ulaşabilirsiniz.