Kısaca Bilgi

biçim

biçim
1

Bilişim : Verinin önceden düzenlenmiş görünümü. Bilgisayar belleğinde ya da izlencede, giriş-çıkış tutanaklarında ya da veri iletişimde bilgilerin gösteriliş düzenini belirleyen yapı.

2

Felsefe : -> Özdek ve -> içeriğin karşıtı. "Ne" olana karşıt olarak "nasıl" olan. Kaos durumunda, düzensiz ve belirlenmemiş olana karşılık sınırlanmış, düzenlenmiş olan. Bir nesnenin, biçim almamış özdeğinden, içeriğinden ayırmak üzere, onun dışını, dış çizgilerini, aynı zamanda iç yapısını, kuruluşunu, düzenini belirleyen. Biçim almamış özdeğe karşılık, belli bir düzene girmiş olan. // Özellikle bu anlamıyle felsefede (mantık, bilgi öğretisi, varlıkbilim, ahlak felsefesi, estetik, doğa ve tarih felsefesi) biçim kavramının önemli bir yeri vardır. Platon'da biçim, idea ile aynı anlamda kullanılır; genel olanı, değişmez olanı ve kendinden var olanı gösterir; bireysel ve değişen -> görüngülerin üstünde ve arkasında ilkörnek olarak bulunur. Aristoteles'te, her somut nesne, özdek ve biçimden kuruludur, başka deyişle, "Biçim kazanmış olan özdektir"; biçim, gerçeklik veren, gerçekleştiren etkendir (causa formalis), aynı zamanda oluş sürecinin ereğini belirler (causa finalis). Özdek, ancak biçim yüzünden gerçeklik kazanmış olan bir olabilirliktir. Bu düşünce ortaçağda özellikle skolastik dizgelerce benimsenmiştir. Aquinolu Thomas'a göre nesnenin özü ve varoluşu biçimden oluşur; ruh bedenin biçimidir; salt tinsel tözler ayrık biçimlerdir; Tanrı salt biçimdir. Yeniçağ felsefesi nesnel varlık öğretisinden ayrıldığı ölçüde biçim kavramının anlamı ve durumu da değişir. Kant'ta görü biçimleri (uzay ve zaman) ve düşünce biçimleri (kategoriler) artık nesnel varlık bağıntıları olmaktan çıkarlar, bilgi ve deneyin, insan duyarlığında ye anlığında bulunan, zorunlu koşulları olurlar. Ethik'te: Max Scheler, Kant'ın biçimsel ahlak öğretisi (formalist ethik) ile hesaplaşarak ona karşı görüngübilim açısından temellendirdiği içeriksel değerler öğretisini geliştirmiştir. Estetik'te

3

Felsefe : Bir estetik nesnenin duyularla algılanan görünüş biçimi. 2. İçerik ve özün karşıtı. Doğa felsefesinde: Organizmada birliği sağlayan ve biçimlendiren güç (yeti). Mantıkta: Usavurma özdek ve biçimden oluşur: terimler ve önermeler çıkarımın özdeğidir; terimler ve önermeler arasındaki bağlantı da biçimi. Biçim bakımından bir önerme olumlu ya da olumsuz, tümel ya da tikeldir. Bir tasımda önermeler arasındaki bağlantı, sonuç zorunlu olarak öncüllerden çıkacak biçimde kurulmuşsa, bu tasım biçim bakımından doğrudur. Öncül yanlışsa sonuç da yanlış olur, ama bu yanlış oluş çıkarımın kendisinin biçim bakımından doğru olmasını ortadan kaldırmaz. (Biçimsel -formel- mantık.)

4

Fizik : Dış görünüş; bir cismin yapısını ortaya koyan çevre çizgilerinin bütünlüğü.

5

Güzel Sanatlar : Resim, heykel ve mimarlıkta yapıtın yapı bakımından tüm kuruluşu. 2. Bir rengin, çevresi belirli durumu.

6

Ruh Bilimi : Oluştuğu parçalar ve ilişkilerin toplamı ile açıklanamayan ve bunun üstünde bir bütünlüğü olan görünüm ya da yapı.

7

Toplum Bilimi : Toplumsal olguların kurucu öğeleri arasındaki iç bağlantı, örgütleniş yöntemi ve etkileşme düzeni.

8

Edebiyat : Yazın ve sanat yapıtlarında dış görünüş.

9

Edebiyat : Koşukların kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü: Gazel, mesnevî, rubaî, sone gibi.

10

Gramer : Ekin kaldırma.

11

Gramer : Ekin kaldırma zamanı.

12

Gramer : Biçim, şekil

13

Gramer : Biçim, şekil. / o biçim: o şekilde; böylece

14

Ad : Biçme işi

15

Ad : Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal

16

Ad : Yakışık alan şekil, uygun şekil

17

Ad : Herhangi bir şeyin benzeri.

18

Ad : Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.

19

Ad : Tarz

20

Ad, Bilişim : Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.

21

Ad, Bilişim : Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.

22

Ad, Edebiyat : Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir.

Kaynak : YasinKa.Net/biçim

ahlak anlamı ahlak felsefesi ahlak öğretisi ne demek alan anlamı ancak nedir anlam tanımı anlık anlamı arka ne demek artık ne demek ayırmak nedir aynı tanımı aynı zamanda anlamı ayrık ne demek ayrıl nedir bağıntı nedir bağlantı tanımı bakım anlamı bakımından ne demek başka nedir batık biçim tanımı belirli anlamı bellek isminin anlamı belli ne demek benzer tanımı benzeri nedir biçim almak tanımı biçim ayı anlamı biçim ayi ne demek biçim bilgisi nedir biçim bilimi tanımı biçim birimi anlamı biçim bozma ne demek biçim bozukluğu biçim bozumu nedir biçim çarpanı tanımı biçim çıktı anlamı biçim değiştirme biçim etmenleri biçim faydası ne demek biçim katsayısı biçim niteliği nedir biçim ölçütü tanımı biçim ruhbilimi biçim tamamlama ölçeri biçim türdeşliği biçim üreteci anlamı biçim ve içerik biçim vermek (veya biçime sokmak) biçim yitimi ne demek biçim yitimi erkili biçimbilgisi nedir biçimbilim tanımı biçimbozucu mercek biçimbozum anlamı biçimbozumu ne demek biçimce nedir biçimci tanımı biçimci mantık anlamı biçimci tiyatro biçimcilik ne demek biçimde aldatıcı markalar biçimdeşlik nedir biçimdıcak tanımı biçimdik anlamı biçimine gelmek biçimine getirmek biçimleme ne demek biçimlemek nedir biçimlendirebilme biçimlendirebilmek biçimlendirilebilme biçimlendirilebilmek biçimlendirilme biçimlendirilmek biçimlendirilmiş olgular biçimlendiriş tanımı biçimlendirme anlamı biçimlendirme testere makinesi biçimlendirmek ne demek biçimlenebilme nedir biçimlenebilmek biçimlenim tanımı biçimleniş anlamı biçimleniverme ne demek biçimlenivermek biçimlenme nedir biçimlenmek tanımı biçimlenmenin ölçülmesi biçimleşme anlamı biçimleştirme ne demek biçimleyici bilgi kuramı biçimleyici görüşme biçimli nedir biçimlik tanımı biçimlilik anlamı biçimsel ne demek biçimsel bozulma biçimsel bozunum biçimsel değişmezlik biçimsel dil nedir biçimsel dizge tanımı biçimsel görüşme biçimsel kanıt anlamı biçimsel kuram ne demek biçimsel mal farklılaştırması biçimsel mantık biçimsel muska nedir biçimsel öğelerde benzet biçimsel öğreti biçimsel özellik biçimsel sayı kuramı biçimsel suç tanımı biçimsel tanım anlamı biçimsel yapışıklık biçimselleştirme biçimselleştirmek biçimsellik ne demek biçimsiz nedir biçimsiz dil tanımı biçimsizce anlamı biçimsizleşebilme biçimsizleşebilmek biçimsizleşme ne demek biçimsizleşmek nedir biçimsizleştirebilme biçimsizleştirebilmek biçimsizleştirilme biçimsizleştirilmek biçimsizleştirme biçimsizleştirmek biçimsizlik tanımı biçme anlamı bilgi anlamı bilgi öğretisi ne demek bilgisayar nedir birer tanımı bireysel anlamı birli yüklemli yasal biçim birlik ne demek boş tikel-evetlemeli yasal biçim boş tümel-evetlemeli yasa! biçim böylece nedir bütün tanımı cisim anlamı çıkık biçim ne demek değer ne demek değiş nedir değişmez tanımı deney anlamı deyiş ne demek dıştan nedir disket tanımı dizge anlamı doğa nedir doğru isminin anlamı durum ne demek duyar nedir duyu tanımı düşünce anlamı düzen ne demek düzensiz nedir edebiyat tanımı ekin tanımı elverişli anlamı erek anlamı eser ne demek eski biçim sözcük estetik ne demek eş biçim nedir ethik tanımı etken anlamı etkileşme ne demek felsefe nedir form tanımı formalist anlamı format ne demek gazel nedir genel nedir gerçek isminin anlamı gerçeklik tanımı gibi anlamı giriş-çıkış ne demek gizlenmiş biçim göre nedir görü tanımı görüngübilim anlamı görünüm ne demek görünüş nedir gösteriliş tanımı herhangi anlamı heykel ne demek içerik nedir idea tanımı ilişki anlamı ilkörnek ne demek indirgenmiş biçim yöntemi insan nedir iyi biçim tanımı iyi biçim yasası izlence anlamı kaldırma ne demek kant nedir kaos tanımı karşı anlamı karşılık ne demek karşıt nedir kategori tanımı kavram anlamı kazan tanımı kendi ne demek kendinden nedir koşul tanımı koyan anlamı kuru ne demek kurucu nedir kurul tanımı kuruluş anlamı mantık ne demek mesnevi nedir mesnevî tanımı mimar anlamı nasıl ne demek nesne nedir nesnel tanımı nitelik anlamı normal biçim ne demek olan nedir olarak tanımı olgu anlamı olumlu ne demek olumsuz nedir olur tanımı oluş anlamı organizma anlamı orta ne demek ortay nedir önekli yasal biçim önekli yasal biçim üreteci plato tanımı renk anlamı resim ne demek rubai nedir salt tanımı sanat ne demek simge anlamı skolastik ne demek somut nedir sone tanımı sonuç nedir süreç anlamı tanrı ne demek tarih nedir tarih felsefesi tarz tanımı tasım anlamı tek biçim ne demek terim isminin anlamı tikel nedir tikel-evetlemeli tam yasal biçim tikel-evetlemeli yasal biçim tikel-evetllemeli en kısa bir yasal biçim tinsel tanımı toplam anlamı toplum ne demek tutanak nedir tümel tanımı tümel-evetlemeli en kısa bir yasal biçim tümel-evetlemeli tam yasal biçim tümel-evetlemeli yasal biçim ulusal biçim (sanatta) uyak anlamı uygun tanımı uzay anlamı varlık ne demek varlıkbilim ne demek varoluş nedir vere tanımı veren anlamı veri ne demek yakışık nedir yan biçim tanımı yanlış anlamı yapı ne demek yapıt nedir yasal biçim tanımı yazı anlamı yazılı biçim ne demek yazın nedir yer biçim terselme yeri tanımı yeti anlamı yöntem ne demek yüzünden nedir zaman nedir zorunlu tanımı zorunlu olarak anlamı

biçim ne demek, biçim nedir sorularına karşılık, 5 harfli biçim sözcüğünün Türkçe sözlük anlamı veya tanımının kısaca açıklandığı bu ne demek ve nedir sayfasında, ayrıca biçim teknik teriminin Felsefe, Ruh Bilimi, Edebiyat, Toplum Bilimi, Bilişim, Fizik, Gramer, Güzel Sanatlar kategorilerindeki anlamlarına ve biçim ile ilgili toplam 297 kelime, teknik terim, birleşik kelime, atasözü, isim, deyim ve/veya sözcük anlamlarına aşağıdaki bağlantılarla ulaşabilirsiniz.